Terms & Conditions

Όροι και Προϋποθέσεις

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Γενικά στοιχεία

Ο παρών ιστότοπος (website) είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του διαδικτύου (εφεξής «Κατάστημα») της εταιρείας με την επωνυμία «Silk & Honey – Απόστολος Κόκοτας», που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη, οδός Θερμοπυλών, Αρ. 37, ΤΚ. 54248, τηλ. 2310433913, e-mail [email protected](εφεξής «Εταιρεία»).

Διαχειριστής της παρούσας on-line πλατφόρμας και των διαφόρων εργαλείων και των υπηρεσιών είναι η εταιρία «Silk & Honey – Απόστολος Κόκοτας, ΑΦΜ 070487490, ΔΥΟ Η’ Θεσσαλονίκης»  

 Οι ΧΡΗΣΤΕΣ  με την περιήγησή σας στο παρόν ιστότοπο (website) αλλά και την εξ αποστάσεως χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μέσω αυτής αναγνωρίζετε ότι συναινείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, χωρίς καμία εξαίρεση, όπως αυτοί προκύπτουν από τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οι οποίοι προβλέπονται κατωτέρω αλλά και από την κείμενη νομοθεσία στο πλαίσιο της αρχής της τήρησης καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών καθώς και, εν γένει, των διατάξεων που διέπουν τις εξ αποστάσεως δικαιοπραξίες. Σε περίπτωση χρήσης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ από άλλη χώρα εκτός Ελλάδας, ο χρήστης υποχρεούται να τηρεί και τη νομοθεσία της χώρας αυτής. Για να οριστικοποιήσετε οποιαδήποτε αγορά προϊόντων που παρέχονται από την παρούσα ιστοσελίδα και για να συνάψετε οποιαδήποτε σύμβαση με την Εταιρία, θα πρέπει να δηλώσετε ότι συμφωνείτε πλήρως με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της παρούσας ιστοσελίδας. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απέχει από κάθε συναλλαγή με αυτό. Δεν έχετε την άδεια να χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή μέσο τα προϊόντα που αναφέρονται στον παρόν Ιστότοπο. Τεκμαίρεται ότι οι ΧΡΗΣΤΕΣ έχουν διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας.

Επειδή οι Όροι και οι Προϋποθέσεις είναι δεσμευτικοί για εσάς, πριν από οποιαδήποτε αγορά προϊόντων θα πρέπει να δείτε αν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει αναρτήσει επικαιροποιημένη έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων στον παρόν ιστότοπο.

 

 1. Τρόπος χρήσης της ιστοσελίδας – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις και Ευθύνη των συμβαλλομένων μερών

 α. Οι ΧΡΗΣΤΕΣ της ιστοσελίδας καλείστε, πριν την περιήγηση σας σε αυτήν, να διαβάσετε και να συμμορφώνεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για εσάς και τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα, όπως αυτοί έχουν διατυπωθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ρητώς συμφωνείτε ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία υποστούν οι ΧΡΗΣΤΕΣ ή οποιασδήποτε τρίτος λόγω μη προσήκουσας τήρησης των όρων χρήσης της ιστοσελίδας από τους ΧΡΗΣΤΕΣ.

β. Οι ΧΡΗΣΤΕΣ, οι οποίοι θα προβείτε σε αγορά προϊόντων μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου υπόσχεστε και αποδέχεστε ότι πληροίτε τις κατά Νόμο προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της συναλλαγής  και ότι είστε ενήλικοι και νομικά ικανοί να συνάψετε σύμβαση με την Εταιρεία. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες συμφωνούν να απαγορεύουν κάθε χρήση της ιστοσελίδας σε ανηλίκους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον λογαριασμό του ή το όνομά του. Οι ΧΡΗΣΤΕΣ ευθύνονται αποκλειστικά για  τα περιεχόμενα των συναλλαγών και τα δεδομένα που μεταφέρουν και οφείλουν να συμπληρώνουν ορθά τα πεδία της στις on-line φόρμες επικοινωνίας.

γ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει τη δυνατότητα στους ΧΡΗΣΤΕΣ της παρούσας ιστοσελίδας να εγγραφούν, εάν το επιθυμούν ως μέλη της (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ – ΜΕΛΟΣ) δηλώνοντας ορισμένα στοιχεία και ειδικότερα όνομα, επώνυμο, email, κωδικό πρόσβασης, ενώ ταυτόχρονα θα τους ζητηθεί η επαλήθευση του κωδικού τους. Με τη δημιουργία, εκ μέρους των ΧΡΗΣΤΩΝ, λογαριασμού εγγεγραμμένου χρήστη – μέλους, οι ΧΡΗΣΤΕΣ έχετε τη δυνατότητα, εάν το επιθυμείτε, να λαμβάνετε ενημερωτικά e-mails κ.λπ.

 

 1. Υπερσύνδεσμοι- Σύνδεσμοι

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους ή συνδέσμους προς διαδικτυακούς τόπους, που δεν ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και που διαχειρίζονται τρίτοι. Οι ΧΡΗΣΤΕΣ οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης που αναγράφονται στους διαδικτυακούς τόπους που περιλαμβάνονται οι υπερσύνδεσμοι ή οι σύνδεσμοι, πριν περιηγηθούν σε οποιονδήποτε από αυτούς, καθώς η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ρητά ότι δεν ευθύνεται  για το περιεχόμενο των ως άνω διαδικτυακών τόπων, οι οποίοι διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης.

 

 1. Τροποποιήσεις

Οι ΧΡΗΣΤΕΣ αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην ΕΤΑΙΡΙΑ να τροποποιήσει ή και να καταργήσει σύνολο ή τμήμα όλων των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς προειδοποίηση όπως και να περιορίσει την πρόσβαση σε μέρη ή στο σύνολο της παρούσας ιστοσελίδας.

 

 1. Αποποίηση ευθύνης – Δικαιώματα ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν είναι υπεύθυνη έναντι των ΧΡΗΣΤΩΝ, αν για οποιοδήποτε λόγο η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη σε δεδομένη χρονική στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση ενδεχόμενης εμφάνισης τεχνικών σφαλμάτων στην  ιστοσελίδα για λόγους που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται, ωστόσο υπόσχεται ότι θα καταβάλει προσπάθεια για την αποκατάσταση αυτών το ταχύτερο δυνατό. Η τυχόν αναβάθμιση και συντήρηση του ιστότοπου και των συστημάτων της πλατφόρμας θα γίνει όσο το δυνατόν με τον μικρότερο περιορισμό στη χρήση τους από τους ΧΡΗΣΤΕΣ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβάλλει προσπάθεια να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής η αναπαραγωγή στον ιστότοπο οποιονδήποτε στοιχείων π.χ. φωτογραφίες προϊόντων ή η περιγραφή των προϊόντων. Ωστόσο, οι ΧΡΗΣΤΕΣ συμφωνείτε ότι ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις από τις αρχικές φωτογραφίες κατά τη σάρωση ψηφιακών φωτογραφιών, λόγω μη ύπαρξης ενιαίων ρυθμίσεων κάθε οθόνης ή λόγω χρήσης διαφορετικής τεχνολογίας και ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τέτοια απόκλιση.

 

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο, τα λογότυπα και τα λογισμικά της παρούσας ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων προσώπων που συνδέονται με σχέση σύμβασης με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα ιδιοκτησίας βάσης δεδομένων από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους ΧΡΗΣΤΕΣ μόνο για προσωπική χρήση και σε καμία περίπτωση για δημόσια ή εμπορική. Ρητώς η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι η αποθήκευση, η εκτύπωση και η προβολή του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας παρέχεται στους ΧΡΗΣΤΕΣ αποκλειστικά και μόνο για προσωπική του χρήση. Δεν επιτρέπεται στους ΧΡΗΣΤΕΣ η δημοσίευση, αντιγραφή ή η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, σε οποιαδήποτε μορφή, οτιδήποτε εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς τη γραπτή άδεια τη ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ή η δημιουργία παράγωγων έργων – σχεδίων που βασίζονται σε οποιοδήποτε λογισμικό ή τα συνοδευτικά έγγραφα, που παρέχονται από την ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Δεν δίνεται καμία άδεια ή συγκατάθεση στους ΧΡΗΣΤΕΣ να χρησιμοποιήσουν τα σήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με οποιοδήποτε τρόπο ούτε με οποιαδήποτε άλλα παρόμοια σύμβολα. Ρητώς συμφωνείται ότι οι ΧΡΗΣΤΕΣ δεν θα χρησιμοποιήσουν το όνομα ή το διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με τρόπο που δύναται να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε τρίτο, για την αποκατάσταση των οποίων θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι ΧΡΗΣΤΕΣ.  Οι ΧΡΗΣΤΕΣ αποδέχονται και έχουν την υποχρέωση να μην αποστέλλουν, δημοσιεύουν ή μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο που είναι ή μπορεί να κριθεί για οποιοδήποτε λόγο ανήθικο ή παράνομο ή γενικότερα, προσβάλλει, βλάπτει ή ζημιώνει την Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο και τα έννομα αγαθά αυτών, να μην προβαίνουν σε παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και να μην συλλέγουν ή αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλους χρήστες. Η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει το δικαίωμα να διακόψει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της χωρίς καμία ειδοποίηση αν οι ΧΡΗΣΤΕΣ προβούν σε χρήση αντίθετη προς τους παρόντες όρους. ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ αποδέχονται ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ (διοίκηση, μέτοχοι, συνεργάτες και υπάλληλοι) δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν παράβαση των υποχρεώσεων των ΧΡΗΣΤΩΝ που θα γίνουν από τους ΧΡΗΣΤΕΣ.

 

 1. Αποθήκευση- Εκτύπωση όρων

Οι ΧΡΗΣΤΕΣ για την ασφάλεια των συναλλαγών σας έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε ή και να εκτυπώσετε το σύνολο των όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

 

 1. Δυνατότητα επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε απορία ή παράπονο από την εφαρμογή του συνόλου των περιεχομένων στην παρούσα ιστοσελίδα όρων χρήσης οι ΧΡΗΣΤΕΣ μπορούν να επικοινωνούν με email στο [email protected] ή στο τηλ 2310-433913 και η Εταιρεία, αφού εξετάσει το παράπονο θα επικοινωνήσει με τους ΧΡΗΣΤΕΣ το συντομότερο δυνατό.

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1.  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ρητώς εγγυάται ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας όλων των δεδομένων των ΧΡΗΣΤΩΝ και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  χρησιμοποιεί και διαρκώς αναβαθμίζει τα υποσυστήματα, που απαιτούνται για την απρόσκοπτη και προσήκουσα λειτουργία του συστήματος. Χρησιμοποιεί σύστημα αντιγράφων ασφαλείας, προστασίας, προστασίας κατά των ιών, προστασίας κατά των κακόβουλων ενεργειών κ.τ.λ. και διασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων των ΧΡΗΣΤΩΝ κατά την πλοήγηση τους στην ιστοσελίδα.

Ωστόσο με τη δημιουργία του λογαριασμού ο ΧΡΗΣΤΗΣ υπόσχεται ότι θα τηρήσει και από την πλευρά του όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να παραμείνουν απόρρητα τα στοιχεία του λογαριασμού του. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή ζημίας προκύψει από την μη τήρηση των προσηκόντων κανόνων ασφαλείας εκ μέρους των ΧΡΗΣΤΩΝ και για το λόγο αυτό ο εκάστοτε ΧΡΗΣΤΗΣ οφείλει να προβαίνει, μετά στην ολοκλήρωση της όποιας επικοινωνίας μέσω του λογαριασμού του, σε ασφαλή έξοδο από το λογαριασμό (αποσύνδεση) και να διαφυλάττει τη μη δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχειών του λογαριασμού του σε οποιοδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση απώλειας ή παρά τα ανωτέρω με οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποίησης του μυστικού κωδικού πρόσβασης σε τρίτο πρόσωπο ο ΧΡΗΣΤΗΣ οφείλει άμεσα να ενημερώσει σχετικά την ΕΤΑΙΡΕΙΑ .

 1. Οι ΧΡΗΣΤΕΣ μπορούν να περιηγηθούν την ιστοσελίδα χωρίς να τους ζητηθεί κανένα απολύτως προσωπικό στοιχείο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εκτός εάν ρητά προηγουμένως ενημερωθούν προς τούτο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 
 2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ τηρεί τη σχετική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση των ΧΡΗΣΤΩΝ, εκτός εάν τούτο επιβάλλεται από το Νόμο.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα οι ΧΡΗΣΤΕΣ έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης όπως αυτά προβλέπονται από τα άρθρα 11 -13 του Ν. 2472/1997.

 1. Σχετικά με τη συλλογή στοιχείων για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletters), η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ρητώς δεσμεύεται ότι τούτο θα λαμβάνει χώρα με τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση των ΧΡΗΣΤΩΝ. Οι ΧΡΗΣΤΕΣ διατηρούν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στο αρχείο, όπου τηρούνται τα δεδομένα τους και να μπορούν να ανακαλέσουν τη συγκατάθεση τους και να ζητήσουν τη διαγραφή τους από τη λίστα των παραληπτών. Περαιτέρω διατηρούν το δικαίωμα να διορθώσουν κατόπιν αίτησής τους, εφόσον υπάρχουν σφάλματα στις καταχωρήσεις. 
 2. Τα ως άνω δεδομένα τυγχάνουν αντικείμενο επεξεργασίας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με αυστηρά εμπιστευτικό τρόπο και σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και σύμφωνα με τη δήλωση περί απορρήτου, με σκοπό την εκτέλεση της συναλλαγής και δεν δημοσιοποιούνται ή μεταβιβάζονται σε τρίτους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των ΧΡΗΣΤΩΝ, εκτός εάν τούτο απαιτηθεί από το Νόμο.

Οι ΧΡΗΣΤΕΣ οφείλουν να διαβάζουν τη δήλωση απορρήτου σε τακτικά χρονικά διαστήματα, λόγω τροποποιήσεων που μπορούν να γίνουν αν υπάρξουν αλλαγές στη νομοθεσία.

 

 

Γ1 . Όροι αγοράς προϊόντων

 1. Σύμβαση – Δυνατότητα αγοράς προϊόντων μέσω του διαδικτύου

Μέσω της ιστοσελίδας εξ αποστάσεως με απλά και κατανοητά βήματα οι ΧΡΗΣΤΕΣ μπορούν να προβούν σε σύναψη σύμβασης με την Εταιρία (όπως αγορά προϊόντων). Για να προβούν σε αγορά προϊόντων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ οι ΧΡΗΣΤΕΣ, θα πρέπει να επιλέξουν με βάσει τον αναλυτικά και σαφώς υποδεικνυόμενο τρόπο, ο οποίος περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μας, το προϊόν που επιθυμούν να αγοράσουν. Όποιοι ΧΡΗΣΤΕΣ επιθυμούν μπορούν να προβούν σε εγγραφή (απαιτείται μόνο ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail, πληροφορίες που παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές) να δηλώσουν τα στοιχεία τους και ένα password, ώστε  να υπάρχουν τα στοιχεία τους για μελλοντικές τους συναλλαγές, για να μην είναι απαραίτητο για επαναλάβουν εκ νέου τα στοιχεία τους. Οι παραγγελίες γίνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου και  μόλις αποστείλουν τις παραγγελίες τους οι ΧΡΗΣΤΕΣ λαμβάνουν ενημερωτικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχουν καταχωρήσει. Στη συνέχεια η ΕΤΑΙΡΙΑ επεξεργάζεται τις παραγγελίες και αν επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα των παραγγελλόμενων προϊόντων, οι ΧΡΗΣΤΕΣ λαμβάνουν σχετική ενημέρωση ότι η παραγγελία τους έχει αποσταλεί. Διαφορετικά λαμβάνουν σχετική ενημέρωση ως προς τη διαθεσιμότητα ή ως προς το χρόνο παράδοσης της παραγγελίας τους.

 1. Ενημέρωση ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι ΧΡΗΣΤΕΣ πριν την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος είναι χρήσιμο να ενημερωθούν λεπτομερειακά για τα βασικά στοιχεία και τους όρους, τα οποία κάθε φορά προσφέρονται προς ενημέρωση τους στο οικείο στάδιο-πεδίο πριν την πραγματοποίησης της παραγγελίας.

 1. Χαρακτηριστικά Προϊόντων

Τα βασικά χαρακτηριστικά των προς αγορά προϊόντων εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα στον οικείο κατά περίπτωση χώρο. Ενδέχεται για λόγους τεχνικούς που αφορούν στην ιστοσελίδα να υπάρξει μερική αναντιστοιχία μεταξύ του προβαλλόμενου προϊόντος με το πραγματικό όπως π.χ. στην περίπτωση διαφοροποιήσεων στις αποτυπώσεις των χρωμάτων ή των φωτογραφιών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις.

 1. Διαδικασία αγοράς προϊόντος

α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Για την αγορά προϊόντων πρέπει να ακολουθήσετε τα κάτωθι βήματα:

Επιλέγετε ένα τμήμα της ιστοσελίδας και κατόπιν το είδος του προϊόντος.

Δείτε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν. Με ένα κλικ μπορείτε να μεγεθύνετε τη φωτογραφία για να δείτε κάθε λεπτομέρεια. Στην περιγραφή του προϊόντος μπορείτε να δείτε χρήσιμες πληροφορίες όπως περιγραφή, κωδικό αναφοράς και τιμή. Κατόπιν τα διαθέσιμα μεγέθη.

Επιλέξτε το προϊόν και προχωρήστε στα επόμενα βήματα. Ύστερα μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να συνεχίσετε ή να ολοκληρώσετε την παραγγελία. Αν θέλετε πριν να ολοκληρώσετε την αγορά, μπορείτε να συνεχίσετε δημιουργώντας ηλεκτρονικό λογαριασμό.

Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής.

Αναγνώστε προσεκτικά την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Κάντε επιλογή (κλικ) του εικονιδίου περί αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων, τους οποίους πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχθείτε πριν την επιλογή του εικονιδίου «πληρωμή».

β. Είναι αυτονόητο ότι πριν ολοκληρώσουν την αγορά τους, οι ΧΡΗΣΤΕΣ μπορούν να ακυρώσουν ή να διαφοροποιήσουν τα στοιχεία της παραγγελίας τους. Σε κάθε περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επισημαίνει στους ΧΡΗΣΤΕΣ να προβαίνουν πριν την επιλογή του εικονιδίου «πληρωμή» σε λεπτομερή έλεγχο των στοιχείων της παραγγελίας.

γ. Όταν οι ΧΡΗΣΤΕΣ τελικά προβούν σε μια αγορά, θα λάβουν επιβεβαίωση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την οποία θα επιβεβαιώνεται η παραγγελία – αγορά τους.

δ. Όταν οι ΧΡΗΣΤΕΣ εξοφλήσουν πλήρως το τίμημα του προϊόντος, μεταβιβάζεται η κυριότητα του προϊόντος σε αυτούς. Αν οι ΧΡΗΣΤΕΣ ή τρίτοι, κατόπιν εντολής των ΧΡΗΣΤΩΝ, έχουν αποκτήσει τη φυσική κατοχή των προϊόντων, αναλαμβάνουν και τον κίνδυνο απώλειας ή βλάβης των προϊόντων, καθώς ο κίνδυνος αυτός μετατίθεται στους ΧΡΗΣΤΕΣ από το χρόνο φυσικής κατοχής των προϊόντων.

 

 

 1. Ορθή δήλωση στοιχείων ΧΡΗΣΤΗ

Όλα τα στοιχεία τα οποία δηλώνει ο ΧΡΗΣΤΗΣ πρέπει είναι αληθή και ακριβή κατά την παραγγελία – αγορά οποιουδήποτε προϊόντος. Προς αποφυγή εκ παραδρομής λαθών θεωρείται σκόπιμο ο ΧΡΗΣΤΗΣ να προβεί σε έλεγχο όλων των στοιχείων της παραγγελίας του πριν την ολοκλήρωσή της .

 

 1. Τιμές – Καταβολή τιμήματος

Η συνολική τιμή των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους και κάθε άλλης δαπάνης αναγράφονται στην ιστοσελίδα. Οι τιμές των προϊόντων μπορεί να μεταβάλλονται και οι ΧΡΗΣΤΕΣ θα ενημερώνονται προσηκόντως. Περαιτέρω τα προϊόντα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ διατίθενται με την επιφύλαξη διαθεσιμότητας των προϊόντων αυτών, για την οποία οι ΧΡΗΣΤΕΣ θα ενημερώνονται προσηκόντως. Οι τυχόν προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Οι ΧΡΗΣΤΕΣ έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν επιθυμούν η τιμολόγηση να γίνει με απόδειξη λιανικής ή με τιμολόγιο, αν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες ή εμπορικές επιχειρήσεις.

Ως προς τον τρόπο πληρωμής, οι ΧΡΗΣΤΕΣ μπορούν να επιλέξουν είτε με αντικαταβολή, είτε με πιστωτική κάρτα, είτε με κατάθεση, ή μέσω της υπηρεσίας PayPal.  Αν γίνει χρήση της πιστωτικής κάρτας τρίτου με δόλιο σκοπό, χωρίς να έχει κάποια υπαιτιότητα, η χρέωση στης κάρτας μπορεί να ακυρωθεί μετά από σχετικό αίτημα στην Τράπεζα που έχει εκδώσει τη πιστωτική κάρτα και η οποία οφείλει να διερευνήσει την καταγγελία.

 

 1. Δικαίωμα μη αποδοχής παραγγελίας- αγοράς προϊόντος

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί παραγγελία –αγορά από πρόσωπο, που δεν έχει πληρώσει χωρίς αιτιολογία ή  κατ’ επανάληψη στο παρελθόν. Σε κάθε περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τους ΧΡΗΣΤΕΣ προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη της ολοκλήρωσης της εκάστοτε αγοράς. Επιπλέον, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να επικοινωνήσει, ειδικά στην περίπτωση προσώπου που δεν έχει πληρώσει χωρίς αιτιολογία ή κατ’ επανάληψη στο παρελθόν, με το πρόσωπο αυτό καθώς και να ζητήσει στην περίπτωση αυτή την εξόφληση του τιμήματος και οποιασδήποτε δαπάνης με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

 

 1. Τρόποι πληρωμής


1. Με αντικαταβολή.

Η Πληρωμή της παραγγελίας σας γίνεται στο courier την ώρα παράδοσης. Η υπηρεσία της αντικαταβολής χρεώνεται με 5€.

 

 1. Τραπεζική κατάθεση στον κάτωθι λογαριασμό της εταιρείας:

Eurobank

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0326.17.0201010580

IBAN: GR9102603260000170201010580

Απαραίτητο είναι στο καταθετήριο της τράπεζας να αναγράψετε ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμό σας καθώς και τον κωδικό της παραγγελίας που θα έχει αποσταλεί από την εταιρία στο email σας. Αφού κάνετε την κατάθεση θα χρειαστεί να στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: [email protected] .

 

 1. Mε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσω της υπηρεσίας Stripe.

 

 1. Mέσω της υπηρεσίας PayPal, χωρίς καμία επιβάρυνση.

 

 1. Χρόνος παράδοσης παραγγελίας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα παραδώσει στους ΧΡΗΣΤΕΣ την παραγγελία τους στο χρόνο παράδοσης που αναφέρεται στο εκάστοτε προϊόν και θα αναφέρεται  και  στο  email που λαμβάνουν οι ΧΡΗΣΤΕΣ.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αποστείλει τα προϊόντα, εντός Ελλάδος, εντός 1-3 εργασίμων ημερών σε Χερσαίους προορισμούς ή εντός 2-5 εργασίμων ημερών σε Νησιά και Δυσπρόσιτες περιοχές (Δευτέρα έως Παρασκευή) και εκτός Ελλάδος, εντός 7 – 10 εργάσιμων ημερών. Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 εργάσιμες ημέρες. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται αν η καθυστέρηση στην παράδοση και γενικότερα στην εκτέλεση της παραγγελίας, οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας και σε λόγους που δεν θα μπορούσε η ΕΤΑΙΡΙΑ να προβλέψει και να αποτρέψει. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει δικαίωμα να παρατείνει το χρόνο της παράδοσης και εκτέλεσης της παραγγελίας.

Αν καθυστερήσει η παραγγελία πέραν του χρόνου παράδοσης που συμφωνήθηκε, οι ΧΡΗΣΤΕΣ μπορούν, είτε να ζητήσουν να γίνει η παράδοση της παραγγελίας εντός επιπλέον προθεσμίας, είτε να ακυρώσουν την παραγγελία, είτε μόνο στην περίπτωση που είχαν ενημερώσει την ΕΤΑΙΡΙΑ κατά το χρόνο παραγγελίας τους να γίνει η παράδοση μέχρι μια ορισμένη ημερομηνία να καταγγείλουν τη σύμβαση.

 

 1. Δικαιώματα ΧΡΗΣΤΩΝ.

Ρητώς συμφωνείται ότι οι ΧΡΗΣΤΕΣ, εφόσον υπάρχει πραγματικό ελάττωμα του προϊόντος, έχουν δικαίωμα αντικατάστασης ή διόρθωσης του προϊόντος ή επιστροφής προϊόντος και επιστροφής των χρημάτων σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και με τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση, ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

 

 

Γ2. Όροι Επιστροφής χρημάτων ή αντικατάστασης προϊόντος

Ι. Πολιτική ακύρωσης παραγγελίας

 1. Δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση, ακύρωσης παραγγελίας και αντικατάστασης προϊόντος.

 Οι ΧΡΗΣΤΕΣ που θα προβούν σε παραγγελία οποιουδήποτε προϊόντος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μέσω της παρούσας ιστοσελίδας έχουν τηρουμένης της σχετικής νομοθεσίας δικαίωμα να ακυρώσουν την παραγγελία τους, χωρίς καμία επιβάρυνση, εφόσον η παραγγελία δεν έχει ήδη εκτελεστεί.

Επίσης, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των αγαθών στους ΧΡΗΣΤΕΣ, σε περίπτωση που οι ΧΡΗΣΤΕΣ εντοπίσανε κάποιο πραγματικό ελάττωμα του προϊόντος, έχουν τη δυνατότητα υπαναχώρησης από τη σύμβαση που συνάψανε με την ΕΤΑΙΡΙΑ και να επιστρέψουν προϊόν που αγοράσανε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος  και στη συνέχεια μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή των χρημάτων τους (εκτός από τα έξοδα αποστολής) ή την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο προϊόν, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας με αυτό που θα επιστραφεί, πληρώνοντας το αντίστοιχο αντίτιμο αν είναι μεγαλύτερη η αξία του προϊόντος που γίνεται η αντικατάσταση, μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα των 14 ημερολογιακών ημερών (στην περίπτωση αυτή οι ΧΡΗΣΤΕΣ δεν χρεώνονται με νέα έξοδα αποστολής).

Οι ΧΡΗΣΤΕΣ θα πρέπει να επιστρέψουν το προϊόν, στην κατάσταση που ήταν πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ, τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, κ.τ.λ.). Οποιοδήποτε προϊόν κατά την πώλησή του περιελάμβανε  επιπλέον δώρο, θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο. Δεν επιστρέφονται αποσφραγισμένα προϊόντα μη κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους υγιεινής (π.χ. κάτω εσώρουχο).

Τα δικαιώματα των ΧΡΗΣΤΩΝ να ακυρώσουν την παραγγελία τους, να υπαναχωρήσουν από τη σύμβαση ή να ζητήσουν αντικατάσταση του προϊόντος, δεν πρέπει να συγχέονται με την περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, καθώς αυτά καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.

 

 1. Τρόπος άσκησης δικαιώματος.

 Χρησιμοποιώντας τον αριθμό παραγγελίας  τους οι ΧΡΗΣΤΕΣ έχουν τη δυνατότητα να ενημερώσουν με e-mail την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την ακύρωση της παραγγελίας τους και στη συνέχεια αν η ακύρωση γίνει πριν την εκτέλεση και αποστολή της παραγγελίας τους, επιτρέπεται η ακύρωση της παραγγελίας και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιστρέφει στους ΧΡΗΣΤΕΣ όλο το ποσό των χρημάτων  που έχουν καταβάλει.

 1. Ευθύνη ΧΡΗΣΤΩΝ.

Τυχόν τραπεζικά έξοδα ή έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τους ΧΡΗΣΤΕΣ.

 1. Υποχρεώσεις ΧΡΗΣΤΩΝ.

Είναι απαραίτητο κατά την επιστροφή του προϊόντος οι ΧΡΗΣΤΕΣ να εσωκλείουν στο επιστρεφόμενο δέμα, συμπληρωμένη τη Δήλωση Υπαναχώρησης, που θα βρουν στο δέμα τους ή σημείωμα με τα στοιχεία που δηλώσανε κατά την παραγγελία, το πρόβλημα που εντοπίσανε και το αν επιθυμούν επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση προϊόντος.

Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, η εταιρία μας θα τους επιστρέψει τα χρήματα με μέσο ανάλογο με  αυτό που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά (δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής). Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα ή μέσω PayPal η επιστροφή χρημάτων θα γίνει με πίστωση της πιστωτικής σας κάρτας ή του λογαριασμού σας στο PayPal. Αν η πληρωμή έγινε με αντικαταβολή θα λάβουνε το ποσό με κατάθεση στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

 Στην περίπτωση επιστροφής χρημάτων με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό των ΧΡΗΣΤΩΝ, οι ΧΡΗΣΤΕΣ υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού, στον οποίο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επιστρέψει τα χρήματα.

 1. Εξαιρέσεις από δικαίωμα ακύρωσης αγοράς προϊόντος

Ρητώς συμφωνείται, ότι οι ΧΡΗΣΤΕΣ δεν έχουν δικαίωμα να ακυρώσουν την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος στην περίπτωση κατά την οποία έχουν ήδη κάνει χρήση του προϊόντος και κατά τη χρήση διαπιστώσουν κάποια έλλειψη.

 

ΙΙ. Αίτημα αλλαγής – αντικατάστασης προϊόντος

 1. Ρητώς συμφωνείται, ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα κάνει δεκτά αιτήματα αντικατάστασης προϊόντος για λόγους που αφορούν σε λάθη ή σφάλματα κατά την αποστολή του προϊόντος (πχ: Λάθος στο χρώμα του προϊόντος ή στο μέγεθος του προϊόντος ή στην ποσότητα του προϊόντος).

α. Οι ΧΡΗΣΤΕΣ στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στην εταιρεία το αίτημα αλλαγής – αντικατάστασης προϊόντος ή αίτημα επιστροφής χρημάτων. Αφού η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παραλάβει το δέμα και μετά από έλεγχο του προϊόντος για τυχόν φθορές ή ελλείψεις, οι ΧΡΗΣΤΕΣ θα λάβουν απάντηση στο mail τους, αν έγινε δεκτό το αίτημά τους.

β. Ρητώς συμφωνείται ότι δεν θα γίνει δεκτό κανένα αίτημα αντικατάστασης προϊόντος ή αίτημα επιστροφής χρημάτων εάν οι ΧΡΗΣΤΕΣ έχουν ήδη κάνει χρήση του προϊόντος και κατά τη χρήση διαπιστώσουν κάποια έλλειψη ή δεν είναι της αρεσκείας τους.

 

 1. Σε περίπτωση που οι ΧΡΗΣΤΕΣ αιτηθούν αλλαγή-αντικατάσταση του προϊόντος ή επιστροφή χρημάτων με αιτιολογία ότι το νούμερο – μέγεθος του προϊόντος που οι ίδιοι αιτήθηκαν στην παραγγελία τους δεν είναι το σωστό, ή δεν είναι της αρεσκείας τους το χρώμα που αιτήθηκαν στην παραγγελία τους, έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν το προϊόν εντός 14 ημέρων, συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρουν στο δέμα τους, ζητώντας είτε αλλαγή με το ίδιο προϊόν σε άλλο μέγεθος/χρώμα ή με κάποιο άλλο προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης αξίας ή την επιστροφή των χρημάτων τους. Στην περίπτωση αυτή οι ΧΡΗΣΤΕΣ χρεώνονται με 5€. Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα ελέγξει την κατάσταση του προϊόντος που επεστράφη και αν δεν υπάρχουν φθορές ή αλλοιώσεις στο προϊόν και αν δεν έγινε χρήση του προϊόντος, στη συνέχεια θα προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή – αντικατάσταση του προϊόντος ή σε επιστροφή χρημάτων.

 

Δ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία μας προστατεύει τα αρχεία προσωπικών δεδομένων των πελατών της (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail). Τα στοιχεία που μας παρέχετε τα επεξεργαζόμαστε προκειμένου να εντοπίσουμε και να σας ενημερώσουμε για προϊόντα και προσφορές που σας ενδιαφέρουν. Σε περίπτωση που επιθυμείτε διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή αυτών, ενημερώστε την εταιρία μας με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (αποστολή e-mail στο [email protected] ή αποστολή επιστολής στη διεύθυνση Θερμοπυλών 37, 54248, Θεσσαλονίκη)

Νομική βάση επεξεργασίας: Άρθρο 6 παρ. 1 περ. α Κανονισμού 2016/679, ΕΕ 04/05/2016, L. 119,1-88.

Η πολιτική απορρήτου μας είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη για λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματά σας (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας, αντίταξης και καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα από το eShop μας διέπονται από το Διεθνές Ευρωπαϊκό δίκαιο αναφορικά για το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), το Ελληνικό Δίκαιο για την προστασία του ατόμου, από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα( Ν. 2472/1997 με την προσθήκη των Π.Δ 207/1998 & 79/2000 και άρθρου 8 του Ν. 2819/20000) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Ε. Λοιπές Διατάξεις

Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων γίνεται μόνο εγγράφως και έτσι μόνο αποδεικνύεται.

Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν εντός των πλαισίων που ορίζουν οι σχετικές κατά νόμο διατάξεις του ελληνικού δικαίου, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχετικών διεθνών συμβάσεων.

Οποιοσδήποτε όρος καταστεί αντίθετος με την ισχύουσα νομοθεσία παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

Ρητώς συμφωνείται ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή του συνόλου των παρόντων όρων χρήσης της ιστοσελίδας αλλά και ειδικότερα των όρων παροχής υπηρεσιών της, εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει στους καταναλωτές το δικαίωμα να επιλύουν τις ηλεκτρονικές διαφορές τους κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του Κανονισμού για την Ηλεκτρονική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών σε μία από τις πλατφόρμες της. Η πλατφόρμα (http://ec.europa.eu/consumers/odr) χρησιμεύει ως τόπος προσφυγής των καταναλωτών για εξωδικαστικό διακανονισμό διαφορών που προκύπτουν από ηλεκτρονικές αγορές και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών